Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Probeer Gynzy gratis uit
Toegang tot handige tools en kant-en klare lessen en digitale verwerking lesstof.
(Advertentie voor leraar of ouder)

De behoeften van de mens moeten op de een of andere manier vervuld worden. In elk tijdvak van de geschiedenis hebben mensen dat op een bepaalde wijze gedaan.

 

Door dit met elkaar te vergelijken ontstaat er de geschiedenis van bij voorbeeld de kleding, transport of behuizing.

 

In het artikel 'Notes on Cosmic Education' elders op deze website van de hand van Mario Montessori Sr. wordt deze werkwijze omschreven:

 

The Needs of Man

Notes on Cosmic Education

 

"With regard to Man himself what was illustrated was the fact of human intelligence, his gregariousness, his ability to live in any environment and his creativity to satisfy the needs of his life and the fact that he wasnever satisfied. Always aspiring for better conditions. For the History of Man was, and still is, attached in the Needs of Man, it is a consequence of how these needs were satisfied. Living in different environments he discovered different means to provide for his various needs. To provide for his shelter, for his food, his cloths, transport and so on. So that gradually there came separate groups, characterised by their own behaviour, who had found out their own solutions of their various needs according to their own environment. As these groups came in contact with each other, either peacefully as through trade and commerce, or violently as through wars and invasions, larger groups were formed and an interchange of ideas and inventions took place, some of which like the invention of the alphabet) can be traced back, but many of these can not (like the invention of the wheel or the use of fire). But all of these have contributed in what civilisation is today. If one studies any detail/item of things that are in use today, food, shelter, houses, modes of transport, music, painting etc. one sees that it is the result of the work of not only one nation, but of many. There are no superior or inferior races but humanity is one. If opportunity and conditions arise, people of any race produce something, which is accepted practically as a great contribution to the whole of humanity."

 

De Kosmische Opvoeding en het Kosmisch Onderwijs in de Pedagogiek van Dr. Maria Montessori

En in 'De Kosmische Opvoeding en het Kosmisch Onderwijs in de Pedagogiek van Dr. Maria Montessori' schreef ik:

 

"Het globale concept van de geschiedenis van de menselijke beschaving wordt aangeboden aan de hand van de wandplaat 'De behoeften van de mens'

 

De behoeften van de mens zijn te onderscheiden in materiële en geestelijke behoeften. Montessori noemde de volgende aspecten:

 

Materieel

 

  • voedsel
  • kleding
  • beschutting
  • verdediging
  • transport

 

 Geestelijk

 

  • cultuur     
  • religie
  • 'versiering'

 

 

In verschillende beschavingen heeft men op verschillende tijdstippen op verschillende manieren aan de constant blijvende behoeften vorm gegeven. Montessori denkt dat het herkennen van de verschillende manieren waarop je vorm kunt geven aan je behoeften, de kinderen helpen zal bij het bepalen van hun eigen leven.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Proefnummer Kleur op School
Samen betekenissen ontdekken en praten over hoe je in het leven staat.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)