Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Probeer Gynzy gratis uit
Toegang tot handige tools en kant-en klare lessen en digitale verwerking lesstof.
(Advertentie voor leraar of ouder)

TIJD

 

Jagers en boeren

Bronnen

Jagers en verzamelaars

Landbouwers 1

Landbouwers 2

Tekens aan de wand  

Canon hunebedden

Eindquiz

 

Tijd van Grieken en Romeinen

Bronnen

Ontstaan steden

Economie en kolonisatie

De stad als woonplaats

Kunst en godsdienst

Grieken democratie

Grieken oorlog

Grieken goden

Grieken democratie

Grieken Athene en Sparta

Grieken mythen en sagen

Romeinen en Germanen

 

Hoe leefden de Romeinen?  

Romeinen oorlog

Romeinen bouwwerken

Romeinen goden

Romeinen Pompeij

Romeinen vrouwen

Romeinen en slaven  

Einde Romeinse rijk

Tijd en Ruimte

Eindquiz  

 

Er is nog meer  

Egypte algemeen

Egypte goden

Egypte schrift

Egypte maatschappij

Egypte piramide

Eindquiz  

 

RUIMTE 

 

Aarde en landschappen 

Werelddelen en oceanen

Dag en nacht

Klimaten 1

Klimaten 2  

Hoogte en reliëf

 

Bevolking

Bevolking in Nederland

Bevolking in de wereld 1

Bevolking in de wereld 2

 

Landbouw

Akkerbouw

Tuinbouw

Bosbouw

Veehouderij 

 

Industrie vroeger

Productie in de industrie 1

Productie in de industrie 2

 

Dienstverlenende bedrijven

De overheid en welvaart

Vestigingsplaats

 

De wereld

Verenigde Staten

China

Rusland

Japan

Australië

Nederlandse Antillen

Marokko

 

NATUUR

 

Organismen

Indeling dierenrijk

Indeling dierenrijk 2

 

Stofwisseling en kringloop

Organismen en hun omgeving

Stofwisseling bij mensen/dieren

Stofwisseling bij planten

Stofwisseling bij schimmels en bacteriën

 

Voortplanting

Algemeen

Zonder bevruchting

Met bevruchting

Dieren en bevruchting

 

Natuurkunde en techniek

Energie les 1

Energie les 2

Licht en kleur

 

Ongewervelde dieren

Ongewervelde dieren

Spin

Gewervelde dieren

De uil

Trekvogels 1

Trekvogels 2

 

De mens

Het oog

Organen

 

Planten

Bomen

Bollen en knollen

 

Micro organismen

De paddestoel

 

SAMENLEVING

 

Micro organismen

Milieuvervuiling

Duurzame energie

Afval

Gezond gedrag

Roken

Drugs

Astma

 

Redzaam gedrag

Reclame Verkeer

Verkeer algemeen

Verkeersborden

Voorrangsregels

Spoorwegovergangen

Voorsorteren

Oversteken

 

Samenleving

Beroepen

Natuurbescherming

Rode Kruis

Unicef

Wereld natuur fonds

Immigranten

TIJD

 

Tijd van monniken en ridders  

Bronnen  

Overgang naar de ME  

Boeren  

Christendom

Adel  

Vroege ME 

Karel de Grote

Leenstelsel

Vikingen  

Islam

Ridders  

Kastelen

Muziek  

Eindquiz

 

Tijd van steden en staten

Late ME deel 1

Late ME deel 2 Straffen  

Heksen

Steden en de pest

Kunst en kerk Kruistochten 1

Kruistochten 2  

Tijd en ruimte

Eindquiz  

 

Tijd van ontdekkers en hervormers  

Bronnen

Bewoning,

landschap

Overgangangstijd

Ontdekkingsreizen 1

Ontdekkingsreizen 2

Macht van de steden en Karel V

Opstand in de Nederlanden

Gevolgen opstand

Tijd en ruimte  

Eindquiz

 

Tijd van regenten en vorsten  

Gouden Eeuw welvaart

Gouden Eeuw handel

Gouden eeuw landsbestuur

Gouden eeuw kunst wetenschap

Tijd en ruimte

 Eindquiz

 

RUITME

 

Aarde en landschappen

Rivieren Cultuurlandschappen 1

Cultuurlandschappen 2

De vorming van Nederland  

Hoog-Nederland 1

Hoog-Nederland 2

Bevolking

Migratiemotieven 1

Migratiemotieven 2  

Vergrijzing

 

Landbouw

Klimaat

De invloed van de mens 1

De invloed van de mens 2

De invloed van de mens 3

 

Industrie

Vestigingsplaats

Vestigingsplaats 2

Industrie in Nederland

 

Dienstverlening

Vestigingsplaats

Recreatie 1

Recreatie 2

 

De wereld

Turkije

Nederland

Oostenrijk

Zwitserland

Zweden

Italië

België

 

NATUUR

 

Organismen

Reageren

 

Stofwisseling en kringloop

Kringlopen Voedselketen

Evenwicht in de natuur

Verstoring evenwicht

 

Voortplanting

Mensen en bevruchting

Planten en bevruchting

 Invloed aanleg en milieu

 

Natuurkunde

Elektriciteit

Zinken zweven drijven

Geluid

Magnetisme

 

Ongewervelde dieren

Vlinders

De hommel

 

Gewervelde dieren

De koe

De ijsbeer

 

De mens

Het skelet

Videotour menselijk lichaam

 

Planten

Zaden en vruchten

 

Milieu

Recycling

Water

 

Gezondheid

Blind

Gezonde voeding

 

Redzaam gedrag

Omgaan met geld

 

Verkeer

Verkeersborden

Voorrangsregels

Spoorwegovergangen

Voorsorteren

Oversteken

 

Samenleving

10: Straatkinderen

 

Er is meer ..

Watersnoodramp 1953

De Stenen Man

Filosoferen

Dali

da Vinci Frans Hals

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Proefnummer Kleur op School
Samen betekenissen ontdekken en praten over hoe je in het leven staat.
(Advertentie voor leraar of ouder)

TIJD

Tijd van pruiken en revoluties

Terugval 1700-1800

Levensbeschouwing en politiek

Tijd en ruimte

Eindquiz      

 

Tijd van burgers en stoommachines

Bronnen

De Franse revolutie 1

De Franse Revolutie 2

De weg naar democratie

Kolonialisme

Nederlands-Indië 

Slavernij

Industrie handel en verkeer

Landbouw

Stadsbeeld en landschap

Bevolking en migratie

Arbeid en gezin

Vrouwen in de 19e eeuw

Onderwijs en vrije tijd

Tijd en ruimte

Eindquiz

 

Tijd van wereldoorlogen

Bronnen

Inleiding 1e wereldoorlog

Voor de Tweede Wereldorlog

De economische crisis

De Tweede Wereldoorlog 1

De Tweede Wereldoorlog 2

De Tweede Wereldoorlog 3

Adolf Hitler

De bezteting van Nederlands Indie  

Dekolonisatie van Nederlands Indie  

Nederland na de Tweede Wereldoorlog

Tijd en ruimte

 Eindquiz

 

 

Tijd van televisie en computers

De Koude Oorlog 1

De Koude oorlog 2

Berlijnse Mjuur

Korea oorlog

Cuba crisis

Vietnam oorlog

Bestuur in Nederland nu 1

Bestuur in Nederland nu 2

Bestuur in Nederland nu 3

Welvaart techniek en milieu

Levensstijl en vrije tijd

Migratie en multiculturaliteit

Geestelijke stromingen 1

Geestelijke stromingen 2

Ontwikkeling ruimtevaart

Europese Unie 

Tijd en ruimte

Eindquiz

 

RUIMTE

 

Aardrijkskunde

Aarde en landschappen

Laag-Nederland 1

Laag-Nederland 2

Stedelijke gebieden

Beschermde landschap

Bodem en erosie  1

Bodem en erosie 2

 

Bevolking

Migratie en cultuur

Waarom komen mensen

 

Landbouw

Landbouw en grond  

Verstoren evenwicht  

Duurzame landbouw

Eindquiz    

 

Industrië

Traditionele industrieen

Moderne industrieen

Industrie in de wereld    

Natuur en milieu

 

Dienstverlening

  Verbindingen

Natuur en Milieu  

 

De Wereld

Duitsland  

Brazilië

Frankrijk  

Groot-Brittannië  

Griekenland

Polen

Spanje

 

Natuurrampen

Aardbevingen

Vulkanisme

Natuur

 

Organismen

Waarnemen

 

Stofwisseling en kringloop 

Voedselkeuze en voeidngsgewoonten

Mens en gezondheid 1

Mens en gezondheid 2

 

Voortplanting

Dieren en ontwikkeling

Dieren en ontwikkeling 2

Mensen en ontwikkeling

Planten en ontwikkeling

 

Natuurkunde en techniek

Constructies

Overbrenging

Besturing

Lucht

 

 

Ongewervelde dieren

  Vlinder

 

De mens

Zenuwstelssel

Bloed

 

Planten

  Takken en knoppen in de winter

 

Micro-organismen

Bacteriën

 

Het Heelal

Ruimtevaart

Onstaan heelal en aarde

 

SAMENLEVING

 

Milieu

Kernenergie

Opwarming aarde

 

Gezondheid

Gezondheid gedrag

Beugel

Doof

Overgewicht

 

Redzaam gedrag

Omgaan met voedsel

 

Verkeer

  Verkeer algemeen

Verkeersborden

Voorrangsregels

Spoorwegovergangen

Voorsorteren

Oversteken

 

 

Samenleving

 Monarchie

Multicultureel Ned.

Rechten van het kind

 

Er is meer    

De Stenen Man

Antarctica

 

Kunst en muziek

Rembrandt

Kunst

(Advertentie voor leraar of ouder)