Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Mens en maatschappij

 

Tijd en chronologie

MM02.1 -  Lees de hele bouwsteen

Deze bouwsteen hangt samen met:

Toelichting

Leerlingen ontwikkelen een historisch referentiekader (tijdsindeling en oriëntatiekennis), waarmee ze kennis over eenvoudige historische gebeurtenissen in een historische context kunnen plaatsen.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Nog niet online
(Advertentie voor leraar of ouder)
Nog niet online