Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)
GO1. De wereld draait om getallen (Getallen en bewerkingen)

Getallen blijft een op zichzelf staand domein gezien zijn importantie binnen het po en omdat dit het fundament is voor alle andere domeinen.

 

 • Getallen worden als aantallen en maten gezien (combinatie meten en meetkunde)
 • Getalbegrip/waarde van getallen
 • Standaardbewerkingen +, -, x, :
 • Schatten van getallen 
 • Van basisbewerking naar kommagetallen/decimalen en breuken.

 

Samenhang

 • Leren de samenhang zien tussen herhaald optellen en vermenigvuldigen.
 • Relatie optellen en aftrekken
 • Relatie vermenigvuldigen en delen
 • Relatie delen/ optellen-aftrekken

 

 

Doorgaande lijn naar VO (Niet voor alle leerlingen)

 • Negatieve getallen
 • reële getallen en complexe getallen
 • Machtsverheffen
 • Worteltrekken
 • Exponenten en logaritmen
 • Omgekeerde, tegengestelde en geconjugeerde (bij complexe getallen)

 

Voorgestelde didactiek

Ook voor deze getallen geldt dat getallen aanvankelijk aan betekenisvolle contexten gekoppeld worden, zoals aan geld: € 1,28.

Vervolgens wordt het getal losgekoppeld van de context en wordt 1,28 een object waarmee gerekend kan worden.

 

 

 

GO2. Alles verhoudt zich tot elkaar (Verhoudingen)

Inhouden

kwalitatieve verhouding

 • Kleiner dan, ouder dan in vergelijking tot iets anders

 

kwantatieve verhouding

 • breuken, procenten en verhoudingen / decimale getallen
 • zoveel mogelijk in samenhang
 • kennis van de begrippen die bij verhoudingen horen

 

Vaardigheden

 • schematiseren
 • gebruik van de strook
 • dubbele getallenlijn
 • verhoudingstabellen

 

Didactiek

Dit verloopt van handelen in een werkelijke situatie, via concrete afbeeldingen, naar denkmodellen en uiteindelijk het formeel rekenen.

 

Doorgaande lijn

 • herhaalde procentberekeningen
 • exponentiële verbanden 
 • evenredigheid 

GO1. De wereld draait om getallen (Getallen en bewerkingen)

 • Ontluikende gecijferdheid
 • Getallen en getalbegrip
 • Bewerkingen

 

GO2. Alles verhoudt zich tot elkaar (Verhoudingen)

 • Verhoudingen

 

GO3. Vormen en maten staan in de ruimte (Meten en meetkunde)

 • Meten
 • Vorm en ruimte
 • Rekenen in de meetkunde

 

GO4. Verbanden beschrijven relaties (Variabelen,verbanden en formules)

 • Verbanden, verschijningsvormen en vergelijkingen
 • Speciale verbanden

 

GO5. Wat -getallen zeggen over de waarheid =(Informatie en onzekerheid)

 • Kansen en kansverdeling
 • Informatie en statistiek

 

GO6. Alles verandert! (Veranderingen en benaderingen)

 • Afgeleide en primitieve functies
 • Numerieke wiskunde
(Advertentie)
(Advertentie)