Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)

 GO1. Nederlands is de gemeenschappelijke taal op school en in de samenleving

 

GO2. Talen en taalvariëteiten bevorderen het leren en hebben een bijzondere betekenis voor de gebruikers

 

GO3. Gezamenlijk bouw je aan een sterke taalbasis

 

GO4. Inzicht in je taalgebruik en je aanpak van talige activiteiten maakt je een betere taalgebruiker

 

GO5. Taalkeuzes zijn afhankelijk van doel, publiek en context

 

GO6. Competente taalgebruikers verwerken (digitale) informatie kritisch en communiceren daarover doelgericht

 

GO7. Communicatie vindt plaats via een breed scala aan teksten en media

 

GO8. Multiperspectiviteit verruimt de blik op jezelf, de ander en de wereld

 

GO9. Literatuur verbreedt de persoonlijke, sociale, culturele en maatschappelijke horizon

 

GO10.Verhalen zijn een bron voor expressie, verwondering en creativiteit

 

 

Voorstellen Grote Opdrachten

 

Maken

GO1. Kunst kleurt je verhalen (identiteit)

GO2. Kunst maken is een andere manier van leren (artistiek-creatief vermogen)

GO3. Kunst stimuleert vernieuwing en innovatie (creatieve industrie)

GO4. Met je kunstwerk de wereld in!(gemeenschappelijkepresentatie)

GO5. Vergroot het repertoire met technieken en vaardigheden.

 

Meemaken

GO6. Kunst & Cultuur verbindt verleden, heden, toekomst.

GO7. Kunst ervaren leidt tot dialoog (interactie)

GO8. Kunst is de spiegel van de wereld (engagement)

GO 9. (Opdracht is samengevoegd)

GO10. Vervreemden en verwonderen kunst en cultuur?

 

Deel 1: Democratie

1. De waarde(ring) van democratie

2. Wie heeft het hier voor het zeggen!?

3. Democratie moet je doen!

 

Deel 2: Diversiteit

4. Anders maar gelijk

5. Identiteiten zijn in ontwikkeling

6. Stap in je rol en leef sámen

 

Deel 3: Technologisch burgerschap

7. Techniek is niet neutraal!

8. Niet alles wat kan moet

9. Digitaal Burgerschap

 

Deel 4: Globalisering

10.Globalisering is een feit

 

Deel 5: Duurzaamheid

11.Verantwoordelijkheid nemen voor je leefomgeving

 

GO1. De wereld draait om getallen (Getallen en bewerkingen)

 

GO2. Alles verhoudt zich tot elkaar (Verhoudingen)

 

GO3. Vormen en maten staan in de ruimte (Meten en meetkunde)

 

GO4. Verbanden beschrijven relaties (Variabelen,verbanden en formules)

 

GO5. Wat -getallen zeggen over de waarheid =(Informatie en onzekerheid)

 

GO6. Alles verandert! (Veranderingen en benaderingen)

GO1. Communicatie en informatieverwerking

GO2. Wisselwerking en energie 

GO3. Kringlopen en transporten

GO4. Biodiversiteit en overleven

GO5. Natuurlijke grondstoffen en materialen

GO6. Aarde en klimaat

GO7. Heelal en tijd

 

GO1. Iedereen moet zijn plaats kennen. 

Mens, plaats, omgeving

 

GO 2. Wetten en regels zorgen voor vrijheid

Macht, gezag en bestuur

 

GO3. Ik kies dus ik ben

Keuze, welvaart, schaarste en verdeling

 

GO4. Van data naar wijsheid

Informatie en kennis

 

GO5. Alles is altijd steeds weer anders

Tijd, continuïteit en verandering

 

 GO 6. De wereld is een dorp

Globalisering

 

 GO7.  Tussen droom en daad staat (n)iets in de weg

Waarden, politieke stromingen, rechtvaardigheid

 

GO8. Je leert jezelf kennen door de ogen van een ander

Identiteit, mensbeeld en cultuur

 

GO9. Zorg voor elkaar!

Welzijn

 

GO10. De wereld is om door te geven

Duurzame ontwikkeling

 

GO11. Wil je conflicten? Ga samenwerken!

Conflicten en samenwerking

 

 GO12. Technologie helpt ons meestal verder

Technologie

 

 

(Advertentie)
(Advertentie)
Grote Opdrachten | Digitale geletterdheid

GO1. Communicatie en samenwerking

 

GO2. Digitaal burgerschap

 

GO3. Onderzoek en informatie

 

GO4. Aansturen en gebruiken

 

GO5. Digitale economie

 

GO6. Veiligheid en privacy

 

GO7. Duurzaamheid en innovatie

 

GO8. Toepassen en ontwerpen

 

 

GO1: Een gevarieerd bewegingsaanbod

 

GO2: Vergroten van bewegingsvaardigheid

 

GO3: Op eigen niveau deelnemen

 

GO4: Een eigen beweegidentiteit ontwikkelen

 

GO5: Taken en rollen

 

GO6: Omgaan met elkaar

 

GO7: Binnen en buiten school is met elkaar verbonden

 

GO8: Actieve leefstijl en gezondheid

 

GO9: Leren jezelf te blijven ontwikkelen

Grote opdracht 1

Moderne vreemde talen faciliteren grensoverstijgende communicatie

 

Grote opdracht 2

Meertaligheid helpt bij het leren en gebruiken van talen

 

Grote opdracht 3

Interculturele competentie: talen zijn dragers van cultuur

 

Grote opdracht 4

Creatieve taalvormen verruimen je wereld en helpen een nieuwe taal te leren

 

Grote opdracht 5

Taalbewustzijn maakt van leerlingen gerichte gebruikers van talen