Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)

 

Concepten

 

Allerlei vormen van kennis 

 

 • (vak-)begrippen
 • (kern-)concepten
 • disciplinary core ideas of
 • big ideas

 

Contexten

 

Betekenisvolle situaties 

 

 • voorbeelden
 • thema’s
 • verantwoordelijkheden of
 • rollen die mensen kunnen hebben (als consument, burger, enz.

Denkwijzen

 

Manieren van denken (die bruikbaar zijn binnen het hele leergebied)

 

In de buitenlandse literatuur ook wel crosscutting concepts of key ideas genoemd

 

 Voorbeelden

 • denken in termen van continuïteit en verandering of
 • denken in feiten en opvattingen
 • denken in perspectieven
 • denken in ordeningen
 • denken in termen van relaties en interacties

 

 

Toelichting (mens en maatschappij)

>denken in perspectieven

Maatschappelijke vraagstukken moeten worden gezien vanuit meerdere perspectieven. Het gaat daarbij in ieder geval om de aardrijkskundige, economische, filosofische, historische, politieke en sociale perspectieven.

 

>denken in feiten en opvattingen

Leerlingen leren onderscheid te maken tussen feiten en opvattingen. Ze kunnen feiten en opvattingen ook wegen.

 

> denken in ordeningen

Hierbinnen maken leerlingen gebruik van passende ordeningen als causaliteit, systemen, structuren en patronen.

 

>denken in termen van relaties en interacties

In de samenleving komen mensen dagelijks in aanraking met anderen. Bij deze ontmoetingen brengt ieder zijn eigen narratief in. Binnen M&M krijgen leerlingen inzicht in relaties en interacties tussen verschillende personen en groepen. Hierbij denken zij vanuit diversiteit, in overeenkomsten en verschillen.

 

(Advertentie)
(Advertentie)

Grote opdrachten zijn abstract en geven de grote lijnen weer. 

 

 

Vaardigheden

 

Activiteiten of werkwijzen

 

Andere termen

 

 • vakvaardigheden
 • vakoverstijgende vaardigheden
 • brede vaardigheden
 • werkwijzen
 • competenties

 

Voorbeelden

 

 • informatievaardigheden
 • bronnen vergelijken, of
 • grafieken maken
 • maar het zijn ook 'toepassingen van denken' (bijvoorbeeld: een redenering maken of ontwerpen).

 

Voorbeelden vakoverstijgende vaardigheden (mens en maatschappij)

 • het stellen van vragen
 • verbanden leggen en 
 • vormen van een oordeel over maatschappelijke vraagstukken.