Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Als richtlijn hiervoor geldt dat er per grote opdracht 1 tot 3 inhouden/thema's in bouwstenen worden uitgewerkt.

De sets van bouwstenen krijgen een titel waarin de inhoud van de bijbehorende grote opdracht tot uitdrukking komt. Wanneer er meerdere bouwstenen bij een grote opdracht worden uitgewerkt, dan krijgen de bouwstenen de specifieke inhoud van de set als titel.

 

  • De bouwstenen po worden steeds voorzien van een a.
  • Bouwstenen vo onderbouw van een b.
  • Aanbevelingen vo bovenbouw, die rechtstreeks gekoppeld zijn aan een grote opdracht worden voorzien van een c.

Vorm en inhoud van de bouwstenen

Een bouwsteen bestaat uit;

  • een inleidende tekst,
  • een opsomming van kennis en vaardigheden.

 

Inleidende tekst

  • Inhoud: de tekst beschrijft wat de grote opdracht inhoudt in de betreffende fase en wat deze inhoud betekent voor leerlingen.
  • Vorm: de omvang van deze (lopende) tekst is circa 5 regels.

Opsomming van kennis en vaardigheden 

Inhoud: 

  • Beschrijving van de meest typerende kennis en vaardigheden voor het thema (voor de doelgroep)
  • Vaardighedenleergebiedspecifieke en brede vaardigheden 

 

Waar wenselijk worden voorbeelden van kennis en vaardigheden ter toelichting gegeven.

 

 

 

(Advertentie)
(Advertentie)