Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Grote opdrachten

  • Grote opdrachten zijn abstract en geven de grote lijnen weer. 
  • Ze zijn groot, omdat ze basis vormen voor de doorlopende leerlijn van po en vo en richting geven aan de inhoud van het hele leergebied van groep 1 tot aan het eindexamen.

 

Bouwstenen

  • De bouwstenen vertellen wat leerlingen in welke fase van het onderwijs gaan leren.

 

 

Deze fases zijn:

  • onderbouw PO (groep 1 – 4)
  • bovenbouw PO (groep 5 – 8)
  • onderbouw VO (klas 1 en 2)
  • aanbevelingen voor de bovenbouw VO.

 1. Bouwt voort op de visie.

 

2. Beschrijft de essentie van het leergebied als geheel.  Is herkenbaar en bruikbaar voor alle disciplines binnen het leergebied;

 

3. Zijn op een consistente manier uitgewerkt.

 

4. Geven richting aan de verdere uitwerking in kennis en vaardigheden in de

bouwstenen voor het leergebied.

 

5. Zijn herkenbaar voor po, (v)SO als vo en zijn uit te werken in kennis en vaardigheden.

 

6. Vertonen onderlinge samenhang en bieden aanknopingspunten voor samenhang met andere leergebieden.

 

7. Beschrijven wat het leergebied bijdraagt aan de drie hoofddoelen.

 

8. Toekomstgericht en betekenisvol onderwijs voor leerlingen.

 

9. Uitwerking op een gelijk abstractieniveau.

(Advertentie)
(Advertentie)
Grote opdrachten zijn (volledige tekst)

Op basis van de werkopdracht van de vorige ontwikkelsessie en de ervaring die we daarmee hebben opgedaan en op basis van het uitgangspunt dat we meer samenhang willen nastreven komen we tot de volgende aangescherpte ontwerpcriteria voor de grote opdrachten:

 

1. De grote opdrachten bouwen voort op de visie.

 

2. De grote opdrachten beschrijven met elkaar de essentie van het leergebied als geheel en zijn voor zover als mogelijk herkenbaar en bruikbaar voor alle disciplines binnen het leergebied;

 

3. De grote opdrachten zijn op een consistente manier uitgewerkt vanuit eenzelfde invalshoek.

 

4. De grote opdrachten geven richting aan de verdere uitwerking in kennis en vaardigheden in de

bouwstenen voor het leergebied.

 

5. De grote opdrachten zijn in essentie herkenbaar voor zowel po, (v)SO als vo en zijn uit te werken in kennis en vaardigheden voor verschillende bouwen (fase 1 po, fase 2 po, fase 3 (vo onderbouw), fase 4 (vo bovenbouw).

 

6. De grote opdrachten vertonen onderlinge samenhang en bieden aanknopingspunten voor samenhang met andere leergebieden.

 

7. De grote opdrachten beschrijven wat het leergebied bijdraagt aan de drie hoofddoelen.

 

8. De grote opdrachten bevatten elementen van toekomstgericht en betekenisvol onderwijs voor leerlingen.

 

9. De grote opdrachten van alle ontwikkelteams zijn op een gelijk abstractieniveau uitgewerkt, zie toelichting

hieronder.