Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)

De bouwstenen vertellen wat leerlingen in welke fase van het onderwijs gaan leren.

 

 

 • Een bouwsteen beschrijft de kennis en vaardigheden.
 • Een bouwsteen wordt gemaakt op basis van de visie en de grote opdrachten.
 • Uit een grote grote opdracht komt één bouwsteen voort.
 • Uit een grote opdracht komen meerdere bouwstenen voort.
 • Een of meerdere bouwstenen komen voort uit een cluster van grote opdrachten. Binnen een leergebied is ook een combinatie van varianten mogelijk.

 

Kenmerken van bouwstenen

 1. Per fase een korte typering van de kennis en vaardigheden die voortvloeien uit de grote opdrachten.
 2. De typering bevat een beschrijving van de volgende punten:

 

 • Aan welke kennis wordt gewerkt.

 

 • Aan welke vakspecifieke en brede vaardigheden wordt gewerkt.

 

Balans van lagere- en hogere-orde vaardigheden (taxonomie van Bloom, Miller, SOLO) in de doorlopende leerlijn.

 

 • Hoe de complexiteit wordt opgebouwd van bouw naar bouw.
  • (fase 1 po, fase 2 po, onderbouw vo, bovenbouw vo) Dit kan door niveaus van complexiteit te onderscheiden, zoals van concreet naar abstract, van dichtbij naar veraf, van eenvoudig naar complex.

 

 • Indien gewenst kan bij de samengestelde leergebieden door middel van gekleurd arceringen zichtbaar worden gemaakt wat de bijdrage is van de verschillende disciplines.

 

(Advertentie)
(Advertentie)