Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Voorstellen Grote Opdrachten

 

Maken

GO1. Kunst kleurt je verhalen (identiteit)

GO2. Kunst maken is een andere manier van leren (artistiek-creatief vermogen)

GO3. Kunst stimuleert vernieuwing en innovatie (creatieve industrie)

GO4. Met je kunstwerk de wereld in!(gemeenschappelijkepresentatie)

GO5. Vergroot het repertoire met technieken en vaardigheden.

 

Meemaken

GO6. Kunst & Cultuur verbindt verleden, heden, toekomst.

GO7. Kunst ervaren leidt tot dialoog (interactie)

GO8. Kunst is de spiegel van de wereld (engagement)

 

GO10. Vervreemden en verwonderen kunst en cultuur?

 

(Advertentie)
(Advertentie)