Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)
GO 1 Iedereen moet zijn plaats kennen. Mens, plaats, omgeving

GO1. Iedereen moet zijn plaats kennen. 

 Mens, plaats, omgeving

 

Samenhang

 

MENS & NATUUR

5 Natuurlijke grondstoffen en materialen -

6 Aarde, klimaat en atmosfeer

 

KUNST & CULTUUR

3. Kunst en cultuur verbinden verleden, heden en toekomst -

5. Kunst en cultuur vormen de spiegel van de wereld

 

GO 2 Wetten en regels zorgen voor vrijheid

GO 2. Wetten en regels zorgen voor vrijheid

Macht, gezag en bestuur

 

Samenhang

 

BURGERSCHAP

2. Wie heeft het hier voor het zeggen !?

GO3. Ik kies dus ik ben

Keuze, welvaart, schaarste en verdeling

 

Samenhang

 

BURGERSCHAP

6. Samenleven is een werkwoord

9. Iedereen is een wereldburger

 

DG

6. Digitale technologie heeft invloed op economische activiteiten

GO4. Van data naar wijsheid

Informatie en kennis

 

Samenhang

NEDERLANDS

- 5. De competente taalgebruiker verwerkt (digitale) informatie kritisch

 

REKENEN & WISKUNDE

- 6. Zeggen getallen altijd de waarheid? (informatie en onzekerheid)

 

BURGERSCHAP

- 8 De digitale maatschappij, dat ben jij

 

DIGITALE GELETTERDHEID

- 3 Data en informatie – Een pad naar kennis in het woud van data.

- 7. Gegevens de baas?!

 

MENS & NATUUR

- 1 Communicatie en informatieverwerking

GO1. Iedereen moet zijn plaats kennen. 

Mens, plaats, omgeving

 

GO 2. Wetten en regels zorgen voor vrijheid

Macht, gezag en bestuur

 

GO3. Ik kies dus ik ben

Keuze, welvaart, schaarste en verdeling

 

GO4. Van data naar wijsheid

Informatie en kennis

 

GO5. Alles is altijd steeds weer anders

Tijd, continuïteit en verandering

 

 GO 6. De wereld is een dorp

Globalisering

 

 GO7.  Tussen droom en daad staat (n)iets in de weg

Waarden, politieke stromingen, rechtvaardigheid

 

GO8. Je leert jezelf kennen door de ogen van een ander

Identiteit, mensbeeld en cultuur

 

GO9. Zorg voor elkaar!

Welzijn

 

GO10. De wereld is om door te geven

Duurzame ontwikkeling

 

GO11. Wil je conflicten? Ga samenwerken!

Conflicten en samenwerking

 

 GO12. Technologie helpt ons meestal verder

Technologie

 

 

GO 5 Alles is altijd steeds weer anders

GO5. Alles is altijd steeds weer anders

Tijd, continuïteit en verandering

 

Samenhang

 

5. Tijd, continuïteit en verandering

 

BURGERSCHAP

- 2. Wie heeft het hier voor het zeggen !?

- 7. Innovatie vraagt om reflectie

 

KUNST & CULTUUR

- 3. Kunst en cultuur verbinden verleden, heden en toekomst

 

GO 6. De wereld is een dorp

Globalisering

 

Samenhang

 

ENGELS/ MVT

- 1. Talen faciliteren grens overstijgende communicatie BURGERSCHAP

- 9. Iedereen is een wereldburger

 

DIGITALE GELETTERDHEID

- 1. In de wereld is alles en iedereen digitaal met elkaar verbonden

 

 

 

GO 7 Tussen droom en daad staat (n)iets in de weg

GO7.  Tussen droom en daad staat (n)iets in de weg

Waarden, politieke stromingen, rechtvaardigheid

 

Samenhang

 

BURGERSCHAP

Genoemde concepten komen bij verschillende Grote Opdrachten aan de orde, met name:

- 5. Iedereen is anders, maar gelijkwaardig

- 6. Samenleven is een werkwoord

(Advertentie)
(Advertentie)
GO 8 Je leert jezelf kennen door de ogen van een ander

GO8. Je leert jezelf kennen door de ogen van een ander

Identiteit, mensbeeld en cultuur

 

Samenhang

 

ENGELS/ MVT

- 3. Interculturele competentie: talen zijn dragers van cultuur BURGERSCHAP

- 4. Identiteiten zijn in ontwikkeling

- 5. Iedereen is anders maar gelijkwaardig

 

DIGITALE GELETTERDHEID

- 2. De digitale maatschappij, dat ben jij

 

KUNST & CULTUUR

- 2. Kleur verhalen door artistieke expressie

- 5. Kunst en cultuur vormen de spiegel van de wereld

GO9. Zorg voor elkaar!

Welzijn

 

Samenhang

 

MENS & NATUUR

- Gezondheid is belangrijke pijler van alle Grote Opdrachten

GO10. De wereld is om door te geven

Duurzame ontwikkeling

 

Samenhang 

 

BURGERSCHAP

- 10. Verantwoordelijk voor je leefomgeving

 

DIGITALE GELETTERDHEID

- 8. Duurzaamheid en innovatie

 

MENS & NATUUR

- Duurzame ontwikkeling is belangrijke pijler van alle Grote Opdrachten

GO 11 Wil je conflicten? Ga samenwerken!

GO11. Wil je conflicten? Ga samenwerken!

Conflicten en samenwerking

 

Samenhang

 

BURGERSCHAP

- 6. Samenleven is een werkwoord

GO 12 Technologie helpt ons meestal verder

GO12. Technologie helpt ons meestal verder

Technologie

 

Samenhang

 

BURGERSCHAP

- 7. Innovatie vraagt om reflectie

 

DIGITALE GELETTERDHEID

- 4. De mens is de baas over digitale technologie

- 5. De makende mens heeft digitale technologie als instrument MENS & NATUUR

- Technologie is belangrijke pijler van alle Grote Opdrachten.