Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)
GO 3 Een tuin ontwerpen (omtrek-oppervlakte-schaal)

GO1. De wereld draait om getallen (Getallen en bewerkingen)

 

GO2. Alles verhoudt zich tot elkaar (Verhoudingen)

 

GO3. Vormen en maten staan in de ruimte (Meten en meetkunde)

 

GO4. Verbanden beschrijven relaties (Variabelen,verbanden en formules)

 

GO5. Wat -getallen zeggen over de waarheid =(Informatie en onzekerheid)

 

GO6. Alles verandert! (Veranderingen en numerieke wiskunde)

1. Getallen

2. Verhoudingen

3. Meten en meetkunde

4. Variabelen, verbanden en formules

5. Informatie en onzekerheid

6. Veranderingen en numerieke wiskunde

  • Probleemoplossen
  • Schematiseren en modelleren
  • Logisch redeneren
  • Abstraheren
  • Representeren en wiskundig communiceren
  • Algoritmisch denken
(Advertentie)
(Advertentie)