Onderwijs in samenhang
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Deel 1

Vaardigheden activiteiten of gedrag.

Dit zijn bijvoorbeeld praktische vaardigheden als kaartlezen, meten of grafieken maken, maar ook vaardigheden als redeneren of ontwerpen.

  • gebruik van model (vergelijken, oorzaak-gevolg)
  • ontwerpen
  • onderzoek doen (stellen van onderzoeksvragen)

 

Denkwijzen

manieren van denken die bruikbaar zijn binnen het hele leergebied.

 

Bijvoorbeeld het denken in termen van oorzaak-gevolg relaties of het denken in termen van structuur en functie. In de buitenlandse literatuur ook wel crosscutting concepts of key ideas genoemd.

  • classificatie bij dieren en planten
  • oorzaak-gevolg relaties
  • systeemdenken: gebruik van een woordweb/mindmap
  • Structuur-functie-denken, vorm-functie-denken en doel-middel-denken (Snavel vogel>voedsel)
  • Stabiliteit en verandering (vergelijking tussen natuurlijke en gemaakte wereld) inzicht in smelten van poolijs
  • Risico’s & veiligheid > invloed menselijk gedrag op onze aarde (kappen van bossen0

 

Deel 2

Contexten

Contexten zijn situaties waarin kennis betekenis krijgt (bijvoorbeeld: op een bepaalde plek, in een voorbeeld, een maatschappelijk vraagstuk, een activiteit uit het beroepsleven, enz.).

 

Concepten

Concepten zijn allerlei vormen van kennis die je kunt gebruiken om contexten te beschrijven of analyseren. Concepten zijn vaak op een hoog abstractieniveau geformuleerd. Concepten zijn de basis- of grondbegrippen, zoals principes, beginselen, theorieën, ideeën, beelden, wetten, structuren of systemen, die basis en kader vormen voor de kennisopbouw in een discipline (bijvoorbeeld: binding binnen het vak scheikunde).

Wat is biodiversiteit?

Alles wat leeft op aarde staat voor biodiversiteit. ‘Bio’ betekent ‘leven’ en ‘diversiteit’ betekent ‘verschillend’. 

 

Bron Schooltv / biodiversiteit

Erfelijksheidsleer

Genetisch is afkomstig van het Griekse woord génesis (wording).

 

Moleculaire genetica houdt zich bezig met bestudering van de genen en het DNA.

 

Klinische genetica houdt zich bezig met het uitrekenen van de kans dat iemand een ziekte erft en met adviezen daarover. 

 

Bron: https://www.ensie.nl/dokterswoordenboek/genetica

(Advertentie)
(Advertentie)

Deze grote opdracht geeft inhoud aan de manier waarop evolutie ervoor zorgt dat de verscheidenheid aan soorten levende wezens en soorten landschappen op elkaar aansluiten. Ook geeft het inhoud aan de soorten relaties tussen levende wezens binnen ecosystemen.

 

Dit hangt samen met voortplanting en reproductie, seksualiteit, hoe eigenschappen van generatie op generatie worden doorgegeven en dat wat de mens doet om dit te beïnvloeden.

 

PO. Leerlingen leren de dieren die in hun omgeving voorkomen herkennen als amfibieën, vogels, reptielen, vissen of zoogdieren.

 

VO. Een leerling legt aan de hand van een diagram uit dat hij blauwe ogen heeft terwijl zijn ouders bruine ogen hebben.

 

Tijdlijn van het leven

 

PO. Kinderen leren de meest voorkomende schimmels (paddenstoelen) die in hun omgeving voorkomen.

 

PO. Kinderen leren de planten die in hun omgeving voorkomen herkennen als sporenplanten (varens) en zaadplanten (bloemplanten).

 

PO. Kinderen leren de ongewervelde dieren die in hun omgeving voorkomen herkennen als wormen, geleedpotigen (insecten), spinachtigen, weekdieren (slakken) en holtedieren (kwallen).

 

PO. Kinderen leren de gewervelde dieren die in hun omgeving voorkomen herkennen als vissen, amfibieën, reptielen, vogels, en zoogdieren.

 

 Wordt nog uitgebreid